bootstrap table

OD NAŠICH VYSTAVOVATELŮ

Přečtěte si něco zajímavého

Mobirise

„Práce v sociálních službách je neprávem opomíjená, ale je nesmírně důležitá. K této práci je zapotřebí vnitřní přesvědčení, že chceme dělat něco smysluplného. Dobrý pocit z pomoci potřebným, možnost znovuobjevit to, co je v lidském životě důležité a na čem skutečně záleží. Usilujeme o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám a měl možnost získat lidskou i odbornou podporu“.
Tomáš Ján, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických, informačních apod. Zároveň CSSP zaměřuje svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy.

CSSP bylo založeno v roce 1998, a to spojením několika do té doby samostatných rozpočtových organizací. V průběhu své existence se tato organizace výrazně rozšířila, a to jak v počtu jednotlivých pracovišť, tak výrazně i v rozsahu nabízených služeb a v šíři škály osob, jimž své služby poskytuje. V současné době je tak CSSP jednou z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze a také pevně ukotveným systémem vzájemně provázané a navazující pomoci občanům. Služeb CSSP nevyužívají jen občané hlavního města Prahy, ale lidé z celé České republiky a často i cizinci.

Adresa:
Centrum sociálních služeb Praha
Zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 - Záběhlice
Tel.: +420 222 581 290
IČ: 70878277 http://www.csspraha.cz© Copyright 2017 Univerzita Karlova