bootstrap dropdown

OD NAŠICH VYSTAVOVATELŮ

Přečtěte si něco zajímavého

Mobirise

Aktuálně obsazuje zhruba 200 volných pozic.

Hledáme absolventy:

- právních,
- ekonomických,
- veřejnosprávních, ale i jiných oborů...

Chcete se podílet na řízení státu?

Chcete:

- Bránit stát v mezinárodních arbitrážích?
- Regulovat hazard? 
- Připravovat státní rozpočet?
- Láká vás hospodaření s majetkem státu?
- Zajímá vás práce v auditním orgánu?
- Je pro vás výzvou tvorba daňových zákonů?
- Zajímáte se o bankovnictví/pojišťovnictví?
- Chcete se věnovat mezinárodním vztahům a odborné pomoci rozvojovým zemím?  

Jaké podmínky musíte splnit, abyste se mohli zúčastnit výběrového řízení?

Především základní podmínky uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení např.

- stupeň vzdělání (většinou magisterský stupeň vzdělání, ale máme i místa s bakalářským stupněm),
- případně zaměření vzdělání,
- jazykové požadavky,
- nebo požadavek na stupeň utajení...

Nabízíme:

Pestré možnosti uplatnění absolventům vysokých škol.
Zajímavou a inspirující práci.

Možnost osobního i karierního růstu.
- systém průběžného vzdělávání,
- možnost zahraničních studijních pobytů a stáží např. v institucích EU,
- pružnou pracovní dobu,
- stravování ve vlastní jídelně /stravenky,
- 5 týdnů dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 6 dní studijního volna,
- příspěvek na sportovní, rekreační, kulturní či zdravotní účely,
- odměny při významných osobních a pracovních výročích,
- resortní sportovní hry,
- podporu dárcovství krve formou finanční odměny. 

Podporujeme slaďování profesního a rodinného života:
- možnost využití zkrácených úvazků, 
- homeoffice,
- umístění dětí v dětské skupině Korunka, kde se tým profesionálů postará o Vaše děti. 

Sledujte nabídku volných míst na úřední desce Ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/uredni-deska   


Mobirise

© Copyright 2017 Univerzita Karlova