bootstrap navbar

KARIÉRNÍ SLUŽBY NA UK

Zajímavé zdroje pro vás

Kariérní služby na UK fungují jak na úrovni celouniverzitní v rámci Informačního, poradenského a sociálního centra, tak na fakultní úrovni (např. Kariérní poradenské centrum na MFF UK, výzkumem uplatnitelnosti absolventů UK se zabývá Středisko vzdělávací politiky PedF UK, data o absolventech UK sbírá Oddělení analýz a strategií Kanceláře rektora atd.). Kromě služeb pro studenty (kariérová poradna , koučování , semináře na podporu rozvoje kariéry) jsou rozvíjeny i služby pro absolventy (Klub Alumni UK, spolky absolventů na fakultní úrovni), možnosti dalšího vzdělávání a nabídka služeb pro zaměstnavatele jako jsou veletrhy pracovních příležitostí, akce firem na jednotlivých fakultách či zveřejňování nabídek zaměstnání, brigád a stáží.

© Copyright 2017 Univerzita Karlova